Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

Партер        

Магазин 1 171,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 2 57,09 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 3 31,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 4 80,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 5 68,94 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 6 70,84 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 7 115,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 1        

Апартамент 1 66,61 m2 59 280 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 2 68,33 m2 60 810 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 3 43,01 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4 102,19 m2 90 950 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 5 102,14 m2 90 900 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 6 90,97 m2 80 960 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 7 90 m2 80 100 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 8 67,24 m2 59 840 СВОБОДЕН виж план

Етаж 2        

Апартамент 9 66,79 m2 59 440 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 10 68,51m2 60 970 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 11 43,13 m2 40 110 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 12 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 13 102,43 m2 91 160 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 14 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 15 90,24 m2 80 310 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 16 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 3        

Апартамент 17 66,79 m2 59440 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 18 68,51 m2 60970 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 19 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 102,43 m2 91 160 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 22 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 23 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 24 67,43 m2 60010 СВОБОДЕН виж план

Етаж 4        

Апартамент 25 66,79 m2 59440 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 26 68,51 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 27 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 29 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 30 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 31 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 32 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 5        

Апартамент 33 66,27 m2 58 980 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 34 67,97 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 35 42,77 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 36 101,62 m2 90 440 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 37 101,58 m2 90 400 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 38 90,47 m2 80510 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 39 89,53 m2 79 680 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 40 66,88 m2 59 520 СВОБОДЕН виж план

Сутерен        

Гаражна клетка 1 38,79m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 2 38,79 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 3 38,79 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 4 38,79 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 5 38,79 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 6 38,79 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 7 42,68 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 8 40,18 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 9 56,20 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 10 48,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 11 48,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 12 56,20 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 13 53,18 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 14 42,06 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 15 48,23 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 16 40,82 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 17 40,82 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 18 48,23 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 19 42,06 m2 15 000 СВОБОДЕН

Гаражна клетка 20 42,06 m2 15 000 СВОБОДЕН

Мазе 1 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 2 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 4 4,95 m2 3 220 СВОБОДЕН

Мазе 5 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 7,34 m2 4 770 СВОБОДЕН

Мазе 7 4,95 m2 3 220 СВОБОДЕН

Мазе 8 4,95 m2 3 220 СВОБОДЕН

Мазе 9 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 10 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 5,81 m2 3 780 СВОБОДЕН

Мазе 13 5,81 m2 3 780 СВОБОДЕН

Мазе 14 5,15 m2 3 350 СВОБОДЕН

Мазе 15 5,72 m2 3720 СВОБОДЕН

Мазе 16 5,72 m2 3720 СВОБОДЕН

Мазе 17 5,72 m2 3720 СВОБОДЕН

Мазе 18 5,72 m2 3 720 СВОБОДЕН

Мазе 19 5,39 m2 3 504 СВОБОДЕН

Мазе 20 5,81 m2 3 780 СВОБОДЕН

Мазе 21 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 22 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 23 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 24 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 25 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 26 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 27 7,4 m2 4810 СВОБОДЕН

Мазе 28 7,4 m2 4810 СВОБОДЕН

Мазе 29 7,4 m2 4810 СВОБОДЕН

Мазе 30 6,96 m2 4520 СВОБОДЕН

Мазе 31 6,96 m2 4520 СВОБОДЕН

Мазе 32 6,96 m2 4520 СВОБОДЕН

Мазе 33 6,96 m2 4520 СВОБОДЕН

Мазе 34 6,96 m2 4520 СВОБОДЕН

Мазе 35 6,96 m2 4520 СВОБОДЕН

Мазе 36 7,4 m2 4810 СВОБОДЕН

Мазе 37 7,4 m2 4810 СВОБОДЕН

Мазе 38 7,4 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 39 7,4 m2 4810 СВОБОДЕН

Цени на обектите