Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

Партер        

Магазин 1 171,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 2 57,09 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 3 31,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 4 80,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 5 68,94 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 6 70,84 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 7 115,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 1        

Апартамент 1 66,61 m2 59 280 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 2 68,33 m2 60 810 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 3 43,01 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4 102,19 m2 90 950 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 5 102,14 m2 90 900 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 6 90,97 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7 90 m2 80 100 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 8 67,24 m2 59 840 СВОБОДЕН виж план

Етаж 2        

Апартамент 9 66,79 m2 59 440 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 10 68,51m2 60 970 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 11 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 12 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 13 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 14 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 15 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 16 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 3        

Апартамент 17 66,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 18 68,51 m2 60 970 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 19 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 22 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 23 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 24 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 4        

Апартамент 25 66,79 m2 59 440 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 26 68,51 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 27 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 29 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 30 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 31 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 32 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 5        

Апартамент 33 66,27 m2 58 980 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 34 67,97 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 35 42,77 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 36 101,62 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 37 101,58 m2 90 400 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 38 90,47 m2 80 510 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 39 89,53 m2 79 680 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 40 66,88 m2 59 520 СВОБОДЕН виж план

Сутерен        

Гаражна клетка 1 38,79m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 2 38,79 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 3 38,79 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 4 38,79 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 5 38,79 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 6 38,79 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 7 42,68 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 8 40,18 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 9 56,20 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 10 48,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 11 48,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 12 56,20 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 13 53,18 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 14 42,06 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Гаражна клетка 15 48,23 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 16 40,82 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 17 40,82 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 18 48,23 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 19 42,06 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 20 42,06 m2 16 500 /с механизъм за паркиране на две нива/ СВОБОДЕН

Мазе 1 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 2 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 4 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 5 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 7,34 m2 4 770 СВОБОДЕН

Мазе 7 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 8 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 9 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 10 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 5,81 m2 3 780 СВОБОДЕН

Мазе 13 5,81 m2 3 780 СВОБОДЕН

Мазе 14 5,15 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 15 5,72 m2 3 720 СВОБОДЕН

Мазе 16 5,72 m2 3 720 СВОБОДЕН

Мазе 17 5,72 m2 3 720 СВОБОДЕН

Мазе 18 5,72 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 19 5,39 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 20 5,81 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 21 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 22 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 23 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 24 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 25 7,58 m2 4 930 СВОБОДЕН

Мазе 26 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 27 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 28 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 29 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 30 6,96 m2 4 520 СВОБОДЕН

Мазе 31 6,96 m2 4 520 СВОБОДЕН

Мазе 32 6,96 m2 4 520 СВОБОДЕН

Мазе 33 6,96 m2 4 520 СВОБОДЕН

Мазе 34 6,96 m2 4 520 СВОБОДЕН

Мазе 35 6,96 m2 4 520 СВОБОДЕН

Мазе 36 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 37 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Мазе 38 7,4 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 39 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Цени на обектите