Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

Партер        

Магазин 1 171,57 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 2 57,09 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 3 31,75 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 4 80,32 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 5 68,94 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 6 70,84 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Магазин 7 115,12 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 1        

Апартамент 1 66,61 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2 68,33 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3 43,01 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4 102,19 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5 102,14 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6 90,97 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 7 90 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 8 67,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 2        

Апартамент 9 66,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 10 68,51m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 11 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 12 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 13 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 14 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 15 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 16 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 3        

Апартамент 17 66,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 18 68,51 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 19 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 22 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 23 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 24 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 4        

Апартамент 25 66,79 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 26 68,51 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 27 43,13 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 102,48 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 29 102,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 30 91,23 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 31 90,24 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 32 67,43 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Етаж 5        

Апартамент 33 66,27 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 34 67,97 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 35 42,77 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 36 101,62 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 37 101,58 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 38 90,47 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 39 89,53 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 40 66,88 m2 - ПРОДАДЕН виж план

Сутерен        

Гаражна клетка 1 38,79m2 -
/с механизъм за паркиране на две нива/
ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 2 38,79 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 3 38,79 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 4 38,79 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 5 38,79 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 6 38,79 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 7 42,68 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 8 40,18 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 9 56,20 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 10 48,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 11 48,61 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 12 56,20 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 13 53,18 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 14 42,06 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 15 48,23 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 16 40,82 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 17 40,82 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 18 48,23 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 19 42,06 m2 - ПРОДАДЕН

Гаражна клетка 20 42,06 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 1 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 2 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 3 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 4 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 5 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 6 7,34 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 7 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 8 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 9 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 10 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 11 4,95 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 12 5,81 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 13 5,81 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 14 5,15 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 15 5,72 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 16 5,72 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 17 5,72 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 18 5,72 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 19 5,39 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 20 5,81 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 21 7,58 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 22 7,58 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 23 7,58 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 24 7,58 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 25 7,58 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 26 7,4 m2 -
с ап.2
ПРОДАДЕН

Мазе 27 7,4 m2 -
с ап.1
ПРОДАДЕН

Мазе 28 7,4 m2 -
с ап.7
ПРОДАДЕН

Мазе 29 7,4 m2 -
с ап.8
ПРОДАДЕН

Мазе 30 6,96 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 31 6,96 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 32 6,96 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 33 6,96 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 34 6,96 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 35 6,96 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 36 7,4 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 37 7,4 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 38 7,4 m2 - ПРОДАДЕН

Мазе 39 7,4 m2 4 810 СВОБОДЕН

Цени на обектите